Coronaprotocol

Het Coronavirus is nog niet verdwenen uit onze samenleving maar we zijn blij dat er geen beperkingen meer gelden ten aanzien van het sporten. We vragen iedereen wel om rekening te houden met mensen die vanwege een kwetsbare gezondheid voorzichtig willen zijn.

De basis voor onze richtlijnen zijn het protocol van NOC*NSF en de richtlijnen vanuit het KNKV.