GTM-PHWNZZLK

Aanpassingen zaalcompetitie top- en wedstrijdkorfbal

In de vergaderingen van respectievelijk 6 en 21 april jongstleden heeft het Bondsbestuur besloten, dat de zaalcompetitie 2019/2020 niet werd uitgespeeld en dat in het top- en wedstrijdkorfbal de tussenstand als eindstand geldt, met toepassing van de promotie- en degradatieregeling. Tegen die laatste beslissing heeft een aantal verenigingen bezwaar aangetekend. Na toepassing van hoor en wederhoor heeft het Bondsbestuur op 12 juni jongstleden besloten het eerder genomen besluit te handhaven.

Nadien heeft een aantal verenigingen een verzoek ingediend om in het seizoen 2020/2021 lager te mogen spelen. Daarnaast is het Bondsbestuur tot de conclusie gekomen dat een volwaardige competitie, zonder telkens een vrije speelronden voor één van de teams, beter aansluit bij de ambities in de hoogste competities en tot een kwalitatief meer hoogwaardige competitie leidt.

Uitbreiding Korfbal League 
Om bovenstaande argumenten wordt de Korfbal League voor het seizoen 2020/2021 uitgebreid van elf naar twaalf teams. Komend seizoen wordt, door een versterkte degradatieregeling, richting het seizoen 2021/2022 het aantal teams weer teruggebracht naar tien. Om de nu vrijgekomen Korfbal Leagueplaats is geloot tussen – en in het bijzijn van vertegenwoordigers van – de overgebleven play-offkandidaten CKV Nieuwerkerk en Oost-Arnhem. Het lot heeft dinsdag 23 juni bepaald dat Oost-Arnhem in het seizoen 2020/2021 in de Korfbal League speelt.

Meer op de site van het KNKV