Arnold Frederik Hendrik (Nol) Visser overleden

Afgelopen zondag 6 augustus jl. is Nol Visser na een langdurig ziekbed overleden.
Nol was een trouw bezoeker van de wedstrijden van onze selectie en jaarvergaderingen en zodanig een betrokken Blauw-Wit lid. Hij heeft tijdens zijn 64 jarig lidmaatschap van onze vereniging 50 jaar actief gekorfbald en kort enkele commissie werkzaamheden vervuld.
Wij wensen Ciska, de kinderen, kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte dit verlies te dragen.
Bestuur A.K.C. Blauw-Wit
Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 11 augustus van 18.45 tot 19.30 uur in Uitvaartcentrum Westgaarde, Ookmeerweg 273 te Amsterdam.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden zaterdag 12 augustus om 15.15 uur in de aula van Crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.