GTM-PHWNZZLK

Bericht van het bestuur

24-12-2018

Beste Blauw-Witters,

Nu het bestuur in de nieuwe uitgebreidere bezetting een aantal weken bezig is laten we graag iets van ons horen.

Een van de dingen die we als bestuur willen verbeteren is de onderlinge samenwerking en de communicatie binnen de club. Veel onderwerpen kunnen niet door een enkele commissie of team opgelost worden. Daarom willen we de samenwerking bevorderen en hebben we ondertussen het eerste gezamenlijke gesprek met twee commissies achter de rug. Dit is door iedereen als zeer positief ervaren en heeft gelijk concrete resultaten opgeleverd. We zullen hier in het nieuwe jaar mee doorgaan.  

Verder hebben we samen met de commissie Technische Zaken en Topsport de afgelopen maanden overleg gehad met Topsport Amsterdam (TA). Dit heeft deze week geleid tot een overeenkomst tussen TA en Blauw-Wit. TA ondersteunt topsportverenigingen zoals Blauw-Wit met hun programma ‘Amsterdams Talent’ en biedt mogelijkheden voor de deelnemende verenigingen om op verschillende gebieden hulp en financiële ondersteuning te krijgen.

Naast de toekomstige ondersteuning van TA bij de talentontwikkeling binnen Blauw-Wit zijn er de afgelopen twee maanden op initiatief van het bestuur de zogenaamde talententrainingen gehouden. Door een hele ploeg gasttrainers uit Blauw-Wit 1 tot en met 5,  heeft een aantal jeugdspelers zes weken lang hun korfbalvaardigheden verder kunnen aanscherpen.

Omdat alle lopende en nieuwe activiteiten niet zonder de nodige vrijwilligers gerealiseerd kunnen worden, wijzen we nogmaals op de noodzaak om mee te helpen binnen de vereniging. Zo missen we onder andere nog een aantal scheidsrechters uit eigen gelederen, mensen voor achter de bar en commissieleden voor de tenniscommissie, jeugdcommissie en de sponsorcommissie. Dus iedereen die dit nu leest en nog geen rol heeft binnen de club: mail  naar ikhelpmee@akcblauwwit.nl . Denk daarbij niet “ik wil wel maar ik heb het te druk” want dat excuus geldt voor iedereen en dat excuus is geen reden!

Tenslotte zien we iedereen heel graag op de  nieuwjaarsreceptie op vrijdag 11 januari, waar we ook stil zullen staan bij meer belangrijk nieuws binnen Blauw-Wit. En voor nu wensen we iedereen alvast een hele fijne Kerst en een fantastisch en sportief 2019!

Namens het bestuur,

Edgar Tijhuis

Nick  Kool

René Korff

Wim van der Laan

Martina Léons