Bericht van het bestuur

05-07-2019

Beste Blauw-Witters

Nu het veldseizoen weer achter ons ligt is het een mooi moment om terug te blikken. In de afgelopen maanden is op sportief gebied veel gebeurd en ook buiten het veld is er het nodige te melden.

In de veldcompetitie viel allereerst het wederom ijzersterke optreden van Blauw-Wit 2 op. Alhoewel ze uiteindelijk helaas net geen kampioen werd is wederom een prachtige prestatie neergezet. Bij de jeugd werden een ongebruikelijk groot aantal teams kampioen. Zowel de B2, de C1, de E3, de E2 en de F1 vielen in de prijzen. Allen sloten met een medaille en roos het seizoen af. Daarnaast werd ook ons G-team weer kampioen, nadat ze in de zaal ook al kampioen waren geworden 

Bij de selectie hebben een aantal spelers afscheid genomen na enkele of vele seizoenen bij Blauw-Wit. Tegelijk is een hoop nieuw talent aangetrokken waarmee de selectie een ware metamorfose heeft ondergaan. Hiermee kunnen we het nieuwe seizoen weer met vertrouwen tegemoet zien.  

Verder is er, zoals eerder bericht door de commissie topsport en het bestuur, een mooie samenwerking aangegaan met Topsport Amsterdam. Onze selectie start aanstaande maandag onder leiding van een trainer van TeamNL met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Deze trainingen omvatten onder andere sportspecifieke kracht- en conditietraining voor korfbal. Binnenkort meer nieuws en foto’s. Verder zal komend seizoen het logo van Topsport Amsterdam op de mouw van het wedstrijdshirt van de selectie komen te staan.

Buiten het veld is vorig weekend het jaarlijkse jeugdkamp gehouden. Zoals ieder jaar was het weer druk bezocht en mede dankzij een uitstekende bezetting qua leiding weer een groot succes. Verder hebben we vorige maand voor het eerst een vrijwilligersmiddag gehouden. Dit was ook een groot succes en voor herhaling vatbaar. Het brengt ons tegelijk bij een van de allerbelangrijkste punten voor het goed functioneren van onze vereniging: voldoende vrijwilligers.

Binnen het bestuur zullen de nodige wijzigingen plaatsvinden. De voorzitter en secretaris hebben besloten zich bij de komende jaarvergadering in september niet herkiesbaar te stellen. Hiervoor worden dus nieuwe kandidaten gezocht. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd te melden en kunnen een mailtje sturen naar secretariaat@akcblauwwit.nl 

Daarnaast hebben wij nog een aantal andere belangrijke plekken die gevuld moeten worden en sinds een aantal maanden zijn Sylvia en Martha bezig om extra vrijwilligers te vinden binnen of buiten de club. Hierbij wijzen we graag op een paar functies waarvoor we met name met spoed nieuwe vrijwilligers zoeken: 

  • administrateur
  • coördinator voor de kantine(commissie) 
  • scheidsrechters
  • jeugdtrainers
  • barmedewerkers
  • leden van de sponsorcommissie

Het bestuur is verder betrokken bij de diverse overlegstructuren binnen het korfbal. Met de Amsterdamse clubs is regelmatig overleg waarbij zowel korfbaltechnische zaken aan de orde komen, alsook het probleem van teruglopende ledenaantallen waar veel clubs mee te maken hebben. Bij Blauw-Wit wordt mede hierom o.a. weer gewerkt aan een schookorfbaltoernooi dat voor oktober gepland staat. Verder worden met regelmaat zogenaamde vriendjes en vriendinnetjes trainingen gehouden om kinderen kennis te laten maken met korfbal. Dit heeft dit seizoen bij de jonge jeugd tot een aantal nieuwe leden geleid.  

Bij het KNKV neemt het bestuur deel aan het regelmatige overleg over de KL. In dat kader wordt op verzoek van de andere clubs en KNKV onderzocht of deelgenomen kan worden aan een gemeenschappelijk platform voor livestream, waarbij de mogelijke nadelen die dit voor onze vereniging kan hebben worden ondervangen.  

Tenslotte willen we iedereen alvast een hele fijne zomer wensen en graag zien we iedereen weer terug op de openingsdag eind augustus/begin september!

Nick Kool

Rene Korff

Martina Leons

Edgar Tijhuis

Wim van der Laan