Bericht van het bestuur: 4-uurs diensten

10-03-2019

Beste Blauw-Witters,

Het afgelopen jaar hebben we verschillende malen aandacht gevraagd voor de noodzaak van meer vrijwilligers bij Blauw-Wit. Ondanks alle inspanningen van veel clubleden, komen we namelijk altijd nog een aantal mensen tekort. Daardoor blijven belangrijke dingen liggen, doen vaak dezelfde mensen heel erg veel werk, en komen nieuwe initiatieven moeilijker of niet van de grond. Dat is eenvoudig en snel op te lossen als iedereen die dat nu nog niet doet, zowel spelers, ouders van jeugdleden, en niet-spelende leden, hun steentje bijdragen.

Om te zorgen dat dit zo goed mogelijk gebeurt heeft het bestuur twee leden bereid gevonden om hiermee aan de slag te gaan: Sylvia Blom en Martha van den Hoven. Zij zullen allereerst inventariseren wie wat doet binnen Blauw-Wit. Vervolgens zullen zij alle leden die nog geen taak hebben benaderen om mee te helpen binnen de club.

Hieronder een aantal vrijwilligers functies waarvoor wij in ieder geval dringend leden zoeken.

  • Sportaccomodatieplanner (spoed!)
  • Scheidsrechters (spoed!)
  • Jeugdtrainers
  • Beheerders parkeerterrein
  • Administrateur
  • Leden sponsorcommissie
  • Leden commissie Technische Zaken & Topsport
  • Leden jeugdcommissie
  • Barmedewerkers
  • Organisatie Blauw-Wit veiling (eenmalig project)

We verzoeken iedereen dringend om mee te werken aan dit goede initiatief. Of beter nog: om zelf even contact op te nemen met Sylvia of Martha via ikhelpmee@akcblauwwit.nl wanneer je nog geen taak hebt binnen de club. Zo kunnen we de club versterken en de lasten eerlijker verdelen.

Bij voorbaat dank voor jullie hulp!!!

Edgar Tijhuis
Namens het bestuur van Blauw-Wit