Bericht van het bestuur

Voor een goed bestuur van de club is het noodzakelijk dat we over een voldoende aantal bestuursleden beschikken voor alle taken die onder het bestuur vallen, of tijdelijk worden waargenomen vanwege vacatures bij andere onderdelen van de club. Aangezien het bestuur sinds enige tijd slechts uit drie personen bestond is hard gezocht naar goede versterking. Met plezier kondigen we hierbij aan dat ondertussen twee geschikte kandidaat-bestuursleden zijn gevonden. Op de aanstaande jaarvergadering zal hierover gestemd kunnen worden, zodat het bestuur uitgebreid kan worden naar vijf personen.

Het eerste kandidaat-bestuurslid is Martina Leons. Martina speelde haar hele jeugd bij GKV in Den Haag en is sinds een aantal jaren betrokken bij Blauw-Wit via haar kinderen die in de D1 spelen. Zij is al actief bij onze club als AVG functionaris en heeft daarnaast vaak geholpen als coach bij wedstrijden en als teamouder.

Het tweede kandidaat-bestuurslid is René Korff. René speelde vanaf jongs af aan bij Swift in Amsterdam en is nu al jaren lid van Blauw-Wit. Hier speelt hij in Blauw-Wit 5 en was daarnaast lange tijd lid van de commissie Topsport.

Verder heeft het bestuur Loraine Branch bereid gevonden de commissie Topsport te versterken. Loraine is lid van Blauw-Wit sinds zij in 2003 naar Nederland kwam. Ze speelt nu Blauw-Wit 6 en is daarnaast trainer bij de D2. Loraine heeft een lange carrière als topsporter achter de rug bij Trojan KC uit Londen, en tevens meer dan tien jaar bij het Engelse nationale team, waarmee zij onder meer brons haalde op de World Games. Verder was zij ook lange tijd scheidsrechter van de National League, coach van een andere League club, en had ze verschillende functies bij de British Korfball Association.

Met een achtergrond in zowel het jeugdkorfbal als de topsport is Loraine een zeer geschikte aanwinst voor de commissie. Zij kan helpen bij de belangrijke uitdagingen op dit moment, waaronder met name het terugwinnen van de junioren teams bij Blauw-Wit, en het verloren seniorenteam dat we graag terug zien keren.

We zien uit naar de samenwerking met iedereen en wijzen alle leden nogmaals op de aanstaande jaarvergadering op 19 oktober waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

Edgar Tijhuis
Namens het bestuur