Besturen met een Visie

Het bestuur van AKC Blauw-Wit gaat op maandag 10 november starten met de cursus “Besturen met Visie”, die door Brug8 i.s.m. Sportservice Amsterdam en Gemeente Amsterdam georganiseerd wordt.

Waarom doen we dat?

Wij hebben de afgelopen jaren samen met jullie veel bereikt binnen en voor de club. Dit willen we graag de komende jaren op een professionele(re) wijze voortzetten. Hierbij willen wij focussen op de rolneming, eigenaarschap en een heldere taakverdeling tussen verschillende functionarissen/vrijwilligers. Maar ook een goede interne en externe communicatie en het organiseren van ledenparticipatie om betrokkenheid te vergroten zijn belangrijke speerpunten voor ons.

Ook vinden wij het zeer waardevol dat de training samen met andere Amsterdamse sportbesturen gevolgd wordt. Dit geeft de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en gemeenschappelijke dilemma’s/vraagstukken te bespreken.

Over deze cursus kun je meer lezen op de website van Besturen met een Visie

Het is de bedoeling jullie regelmatig van de vorderingen en verloop van deze cursus op de hoogte te houden, maar mochten jullie meer willen weten over deze cursus, neem dan gerust contact op met 1 van de bestuursleden.