Bestuurlijk Allerlei

28-07-2015

Met ingang van heden is Hans Fontijn om persoonlijke redenen tijdelijk niet in functie. Zijn taken worden overgenomen door de overige bestuursleden. Tot nader order is Nancy Visser het aanspreekpunt binnen de vereniging.

Wij hopen dat Hans zeer binnenkort weer in functie te zien is op de vereniging.

Nog een inhoudelijk verzoek aan de commissies. Denken jullie allen aan de jaarverslagen voor de JAV van 18 september 2015? Op dit moment zijn er nog zo’n 5 weken voor publicatie van de stukken.

Het bestuur