Bijzondere ledenvergadering op vrijdag 9 februari

Op vrijdag 9 februari 2024 nodigt het bestuur alle leden uit voor een bijzondere ledenvergadering (BAV). De vergadering begint om 20.00 uur in ons clubhuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Vrijwilligersbeleid
  • Verenigingsmanager

Wellicht ten overvloede wijst het bestuur erop dat donateurs, tennissers en jeugdleden geen stemrecht hebben, maar uiteraard wel van harte welkom zijn.

De stukken voor de vergadering zijn beschikbaar voor leden. Leden die zich per mail hebben aangemeld ontvangen de stukken voorafgaand aan de vergadering. Het mailadres luidt als volgt:

secretariaat@akcblauwwit.nl