Club van 50 in het geweer!

Voor de goede orde zal ik nog eens aangeven dat de Club van 50 zich ten doel stelt om noodzakelijke investeringen ter verbetering van de algemene gang van zaken, verbetering aan de accommodatie, alsmede nieuwe initiatieven e.d. mogelijk te maken. Dat betreft altijd uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen.

Allereerst werd het noodzakelijk geacht de sfeeromlijsting van de belangrijke wedstrijd van 16 februari j.l tussen Blauw-Wit en Groen Geel duidelijk aan te brengen en te verschaffen. De hal zag er echt prachtig uit en heeft er zeker toe bijgedragen dat de spelenden en de supporters van Blauw-Wit zich net ietsje meer dan tot het uiterste hebben ingespannen. Het resultaat was een heel belangrijke overwinning!

Afgelopen zaterdag werd het nog een keer dunnetjes overgedaan met weer een positieve uitwerking, een overwinning en handhaving in de League. 

Uiteraard onze felicitaties voor de selectie en de staf!! Maar zeker ook de complimenten voor alle vrijwilligers, die onder aanvoering van Barbara Wagenaar, Debbie van Pareen en Maaike Bouquet, het aanzien van de hal gedurende genoemde wedstrijden zo fraai hebben versierd. Heel erg bedankt daarvoor! De Club van 50 stelde heel graag een bedrag hiervoor beschikbaar.

Eind 2018 werd de kwaliteit van het geluid in de hal door de nodige investeringen duidelijk verbeterd. Het bestuur vond dat het nu tijd werd om het geluid in het clubhuis duidelijk te verbeteren. Onder leiding van Boy van de Reep werd vastgesteld welke spullen zouden moeten worden aangeschaft. De Club van 50 vond deze investering heel goed passen in haar doelstellingen en heeft de investering gefinancierd.

In de euforie over de handhaving in de League is het misschien niet door iedereen opgemerkt, maar het geluid was wel degelijk aanzienlijk beter. Dank aan Boy, die met hulp van Erik van Pareen en Jeroen Medik de installatie van e.e.a. nog net vóór afgelopen zaterdag konden voltooien.

Wim van der Laan sr