Club van 50 maakt aanschaf AED apparaat mogelijk

Op de laatstgehouden J.A.V. werd door Piet van der Werf een vraag gesteld over het niet aanwezig zijn van het AED apparaat in de Sporthalkantine.
Geconstateerd werd dat bedoeld apparaat op de één of andere wijze is verdwenen. De vergadering vond dat er dan een nieuw apparaat zou moeten worden aangeschaft en Paula Jonker gaf aan dat dit dan gefinancierd zou kunnen worden door de Club van 50.
Aan deze suggestie is gevolg gegeven. Door inspanningen van Seger Wagenaar is de kast in de Sporthalkantine weer gevuld met een AED apparaat. Financiering vond plaats door de Club van 50!
Voorwaar een mooie en nuttige ondersteuning van onze vereniging!
Wim van der Laan sr