Club van 50 ondersteunt Jeugdplan Kleding

16-02-2017

Blauw-Wit vindt het noodzakelijk en plezierig als onze jeugdleden allemaal in eenzelfde shirt spelen. Dat is goed voor de uitstraling van onze vereniging. Door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld een sponsornaam op het shirt voor een bepaald team, is dat tot nu toe niet gerealiseerd.

Enige tijd geleden kwam de Jeugdcommissie met een duidelijk voorstel om dit doel te kunnen verwezenlijken, namelijk het instellen van een zogenaamd Kledingfonds.

Daarom zal vanaf 1 juli a.s. de contributie van onze jeugdleden met € 1,00 per maand verhoogd worden.

Om een en ander goed van start te laten gaan en de kinderen al eerder te kunnen voorzien van een Blauw-Wit shirt, vergt deze aanpak een beginkapitaal. En dan is daar de Club van 50 die dit soort initiatieven graag wil ondersteunen.

Daarom stelt de Club van 50 een bedrag van € 1.500,00 beschikbaar om tot die gewenste start te komen.