GTM-PHWNZZLK

Club van 50 update

Het is al weer ruim twee jaar geleden dat de Club van 50 iets van zich liet horen. In die periode heeft de Club van 50 toch de nodige financiële ondersteuning verschaft aan een belangrijke ontwikkeling in onze vereniging: het opzetten van Livestream. Daarover zal ik jullie straks nader informeren.

Allereerst nog even het volgende:

Hoewel waarschijnlijk overbodig zal ik toch nog even het doel van de Club van 50 aangeven: Het doen van noodzakelijke investeringen ter verbetering van de algemene zaken, verbeteringen aan de accommodatie, alsmede het mogelijk maken van nieuwe iniatieven e.d. Dit betreft altijd investeringen die niet in de verenigingsbegroting zijn opgenomen.

Aanvragen en voorstellen voor ondersteuning van de Club van 50 worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, die bestaat uit Wilma van der Kuil, Fred Broere en ondergetekende.

Zo, na deze formele informatie nu de ontwikkeling en het opzetten van Livestream in onze vereniging. Verschillende verenigingen uitkomend in de Korfbal League waren Blauw-Wit al vooraf gegaan met de één of andere opzet van Livestream. Tot 2019/2020 was de opvatting dat het wel erg duur was om Livestream op te zetten en was er twijfel over het nut een de aantrekkelijkheid.

Toch werd Boy van de Reep gevraagd om te onderzoeken wat tot de mogelijkheden behoorde. Vanaf dag één heeft hij daar hard aan getrokken. Hij heeft verschillende mensen geïnspireerd om samen met hem een produkt te ontwikkelen waar Blauw-Wit trots op kon zijn.

Dat de ontwikkeling gepaard zou gaan met redelijk forse investeringen m.b.t. de aan te schaffen apparatuur was vanaf het begin wel duidelijk.

Desgevraagd heeft de Club van 50 daarin een belangrijke rol gespeeld. In etappes werden er aanvragen ter ondersteuning ingediend en die werden telkens door de beoordelingscommissie gehonoreerd.

Als er gesproken wordt over apparatuur moet worden gedacht aan  video camera’s,(in het begin maar één, maar naderhand meerdere), microfoons, een computer met adeqate beeldschermen, mengpanelen, communicatiekabels e.d.

De investeringsbedragen bedroegen verdeeld over 2020,2021 en gedeeltelijk 2022 bij elkaar een kleine 6.000,00. Op zichzelf een fors bedrag! Maar hiermee realiseerde Boy en alle Live Stream medewerkers een niveau van uitzenden dat als zeer goed gekenmerkt kan worden.(en dit wordt bevestigd door andere verenigingen).

Boy en zijn Live Stream crew hebben al weer enige tijd terug ook de vraag neergelegd om een Beamer voor gebruik in de zaal aan te schaffen, waardoor de service aan het publiek verhoogd kan worden.

Zo’n Beamer inclusief montagebeugel, een omvormer en nog wat kleinigheden kost circa 1.600,00. De beoordelingscommissie heeft ook dit verzoek gehonoreerd.

Daarmee wordt onderstreept dat onze club trots kan zijn op onze Live Stream crew!!!

Wim van der Laan sr