Club van 50 weer actief!

Zoals de meeste Blauwwitters wel weten heeft de Club van 50 zich ten doel gesteld om noodzakelijke investeringen ter verbetering van de algemene gang van zaken, verbetering aan de accommodatie, alsmede nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Dat betreft altijd uitgaven, die niet in de begroting zijn opgenomen.
Eerder kon ik o.m. melden, dat er noodzakelijke onderdelen van de keukenuitrusting werden aangeschaft en dat ook de opzet van een kledingfonds voor de jongste jeugd werd gefinancierd. Ik kan nu melding maken van de volgende ondersteuning door de Club van 50:
Bij de Leaguewedstrijden bleek de laatste jaren telkens dat het geluid in de zaal onvoldoende goed tot zeg maar slecht was.
De Club van 50 vond dat daar wat aan gedaan moest worden en nodigde Boy van de Reep uit om een plan van aanpak te maken voor het verbeteren van het geluid in de Sporthal. Mede door inschakeling van deskundigen kwam dat plan tot stand en werden de nodige attributen aangeschaft. Al met al een forse investering van ruim 3.000,00!!.
Kort geleden zijn alle nieuwe spullen geïnstalleerd en waar nodig nieuwe kabels getrokken, waarbij leden van onze onvolprezen bouwploeg t.w. Erik van Pareen, Joop Haenen, Peter van der Kuil, aangevuld met Seger Wagenaar een belangrijke rol hebben gespeeld. Hoewel door het zeer recente vaderschap van Boy, hij wat krap in zijn tijd zit, was hij toch aanwezig bij de laatste loodjes van het installeren!
De Club van 50 vertrouwt er op dat het geluid de komende League wedstrijden aanmerkelijk beter zal zijn dan voorheen. A.s. zondag kunnen we dat al ervaren! Natuurlijk bedanken wij Boy, Erik, Joop, Peter en Seger voor hun inspanningen!!
Fantastisch dat onze vereniging een Club van 50 heeft, die dit soort investeringen mogelijk maakt en ook leden heeft, zoals hierboven aangegeven, die er uitvoering aan geven.
Wim van der Laan sr