Contributie aangelegenheden

Op maandag 26 februari zal het 2e halfjaar en 3e kwartaal van de contributie worden geïncasseerd.
Ik zou graag iedereen die dit betreft willen verzoeken er voor zorg te dragen, dat er op genoemde datum voldoende saldo op de bankrekening staat!
Wim van der Laan sr