Contributie aangelegenheden

Op dinsdag 27 november zal het 2e kwartaal van de contributie worden geïncasseerd.

Ik zou graag iedereen die dit betreft willen verzoeken er voor zorg te dragen, dat er op genoemde datum voldoende saldo op de bankrekening staat!

Wim van der Laan sr