CONTRIBUTIE AANGELEGENHEDEN

07-02-2019

Op maandag 25 februari a.s. zal het 2e halfjaar en het 3e kwartaal van de contributie worden geïncasseerd.

Ik zou graag iedereen die dit betreft willen verzoeken er voor zorg te dragen, dat er

op genoemde datum voldoende saldo op de bankrekening staat!

Wim van der Laan sr