CONTRIBUTIE AANGELEGENHEDEN

22-05-2019

Op dinsdag 28 mei a.s. zal het 4e kwartaal van de contributie worden geïncasseerd.

Ik zou graag iedereen die dit betreft willen verzoeken er voor zorg te dragen, dat er

op genoemde datum voldoende saldo op de bankrekening staat!

Wim van der Laan sr