CONTRIBUTIE AANGELEGENHEDEN

18-09-2019

In verband met de vakanties zijn, evenals vorig jaar, de jaarcontributies, de contributies1e halfjaar en de contributies 1e kwartaal seizoen 2019/2020 niet eind augustus geïncasseerd. Immers communicatie over de incassodatum zou velen niet bereiken!

Gekozen is derhalve voor incasso per vrijdag 27 september a.s.

Conform de CBS prijsindex juni zijn de contributies met 2,7% verhoogd.

Graag verzoek ik een ieder op genoemde datum voor voldoende saldo op de rekening te zorgen.

Terugboeken door de bank vanwege onvoldoende saldo kost de vereniging geld!

Wim van der Laan sr