CONTRIBUTIE AANGELEGENHEDEN

15-11-2019

Op donderdag 28 november a.s. zal het  2e kwartaal van de contributie worden geïncasseerd.

Ik zou graag iedereen die dit betreft willen verzoeken er voor zorg te dragen, dat er

op genoemde datum voldoende saldo op de bankrekening staat!

Wim van der Laan sr