Contributie aangelegenheden

In verband met de vakanties zijn, evenals vorig jaar, de jaarcontributies, de contributies 1e halfjaar en de contributies 1e kwartaal seizoen 2018/2019 niet eind augustus geïncasseerd. Immers communicatie over de incassodatum zou velen niet bereiken! Gekozen is derhalve voor incasso per vrijdag 28 september a.s.

Conform de CBS prijsindex juni zijn de contributies met 1,7% verhoogd. Voor onze welpen t/m de D jeugd wordt evenals vorig seizoen 1 euro per maand extra berekend ten behoeve van het Kledingfonds voor deze jeugd. Dit bedragje is verwerkt in de contributie.

Graag verzoek ik een ieder op genoemde datum voor voldoende saldo op de rekening te zorgen. Terugboeken door de bank vanwege onvoldoende saldo kost de vereniging geld!

Wim van der Laan sr