Dankwoord familie Wierenga

Naar aanleiding van het recente overlijden ons lid van verdienste Cisca Wierenga hierbij een dankwoord van de familie:

“Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Moge Cisca lang in ons aller herinnering blijven voortleven.”