GTM-PHWNZZLK

Gevolgen van de corona-crisis voor onze financiën

Impact op onze financiën

Gelukkig lijkt de aanval van de corona-griep over het hoogtepunt heen. Er zijn nog veel voorschriften en protocollen waar we ons aan moeten houden, maar voorzichtig aan mogen we weer het veld op. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Hopelijk zet deze lijn zich door en worden de regels steeds verder versoepeld tot we weer echte wedstrijden kunnen spelen. De afgelopen maanden hebben een grote impact gehad op het dagelijks leven van iedereen. Dat zullen we niet snel vergeten. Ook de financiën van Blauw-Wit zijn hierdoor geraakt.

Gelukkig is Blauw-Wit ook financieel een gezonde vereniging en kunnen we wel een stootje hebben. Toch blijft het ook in dit opzicht een vervelende tijd, waarin extra aandacht nodig is om de (dalende) inkomsten zoveel mogelijk in evenwicht te houden met de kosten.

Teruggelopen inkomsten

Want het is logisch dat onze inkomsten de laatste maanden teruglopen. Half maart werd ons complex gesloten. Geen korfbal, maar ook geen tennis en geen volleybal. En dus geen gezelligheid in de kantine of verhuur van de sporthal. Hierdoor loopt Blauw-Wit elke week enkele duizenden euro’s aan inkomsten mis en dat voelen we natuurlijk wel.
Gelukkig is de huur van de sporthal door de scholen al voor dit schooljaar betaald en zijn onze sponsors ons vrijwel allemaal blijven steunen. Laat dat geen eenrichtingsverkeer zijn en steun waar mogelijk ook onze sponsors!

Contributie

Een ander belangrijk deel van de inkomsten van onze vereniging komt uit de contributies van korfballers en tennisleden. Deze zijn juist nu hard nodig om de vaste lasten te kunnen betalen. Gas & licht, belastingen, verzekeringen en veel andere kosten lopen gewoon door, evenals de afdrachten die we doen aan het KNKV.

Op maandag 25 mei zal het 4e en laatste kwartaal van de contributie worden geïncasseerd. Ik zou graag iedereen die dit betreft willen vragen er zorg voor te dragen dat er op deze datum voldoende saldo op de bankrekening staat. Mochten er in deze crisistijd persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de incasso even niet gelegen komt, dan valt daar in overleg wellicht een oplossing voor te bedenken.

Meevallers

Gelukkig zijn er in dit moeilijke jaar ook financiële meevallers. Benefietdiner en Vriendenloterij hadden al eerder voor extra geld gezorgd. En de overheid biedt hulp. Onlangs hebben we succesvol een beroep gedaan op de “Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19”. Wellicht biedt ook het recent in het leven geroepen “Corona Noodfonds” van NOCNSF mogelijkheden.

Snijden in de kosten

Maar ondanks deze lichtpuntjes zullen de totale inkomsten dit jaar lager uitvallen dan we hadden begroot. Daarvoor is compensatie gezocht en dat is voor een deel gelukt. Zo is in overleg met betrokkenen gesneden in de trainings- en reiskosten. Ook hoeven we in deze periode geen vergoeding te betalen aan de Gemeente Amsterdam voor onze vaste medewerkers Jeroen en Humphrey.

Het geheel overziende ondervindt Blauw-Wit in financieel opzicht zeker schade van de corona-crisis. Echter, zolang deze periode beperkt blijft en we onze inkomsten zoveel mogelijk op peil weten te houden, zullen we deze crisis financieel zeker kunnen doorstaan.

Met vriendelijke groeten,
Herman Resseler,
Administratie AKC Blauw-Wit