Greet Wink-Duijf overleden 27-02-2018

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oud 1e speelster Greet Wink-Duijf. Wij wensen haar naasten heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Het bestuur

Wink-Duijf