Hoe gaat het met “Besturen met een visie”

Maandagavond 10 november heeft het bestuur in de Sporthallen-Zuid de 1e bijeenkomst van de cursus `Besturen met Visie’ gehad.

Samen met bestuursleden van voetbalvereniging SV de Meer (www.svdemeer.nl), zeilvereniging Gaasperplas (www.zeilvereniging-gaasperplas.nl) en Gaasperplas Windsurfing (www.gaasperplaswindsurfing.nl) hebben we dilemma’s en overeenkomsten met betrekking tot het besturen van een sportvereniging gedeeld.

In iedere (vrijwilligers)organisatie is sprake van verschillende rollen, met eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden. Zo zijn er bestuurders, voorzitters/managers en uitvoerders nodig om alles soepel te laten verlopen. Heel belangrijk is dat tussen deze rollen een heldere taakverdeling is op basis waarvan een goede samenwerking kan ontstaan. Het is daarbij belangrijk om wederzijdse verwachtingen helder te maken en waar nodig te managen, maar net zo belangrijk is het om gemaakte afspraken na te komen en zaken goed en helder af te handelen. Tot slot is een ieder verantwoordelijk voor een goede communicatiestructuur, waarbij we constructief met elkaar in gesprek komen en blijven over fundamentele kwesties. Al met al thema’s waar we als bestuur in samenwerking met alle andere vrijwilligers voor moeten zorgen.

Duidelijk is dat ook de andere sportverenigingen te kampen hebben met een toenemend tekort aan handjes en voetjes in de uitvoering van (kern)taken en een steeds groter wordende groep leden die zich niet of minder betrokken / verantwoordelijk voelt hiervoor. Bij veel sportverenigingen zie je dan ook ontstaan dat een relatief kleine groep vrijwilligers zich verantwoordelijk voelt voor een veel te grote hoeveelheid uiteenlopende taken, waardoor de druk op die kleine groep steeds groter wordt.

Gelukkig kunnen wij ons als vereniging nog steeds prijzen met een grote groep vrijwilligers die zich keer op keer belangeloos inzet voor de uitvoering van taken, maar willen wij de continuïteit van de uitvoering waarborgen, dan moeten ook wij nu insteken op uitbreiding van de vrijwilligersorganisatie en het structureren daarvan. Een opgave waar we als bestuur prioriteit aan geven.

De volgende keer pakken we vanuit de cursus door op het begrip effectief besturen vanuit een duidelijke stip op de horizon en daarbij ook op hoe we de stip op de horizon gezamenlijk kunnen bepalen.

Mocht je tussentijds meer willen weten over de cursus of wil je meepraten over de stip op de horizon, neem dan contact op met één van de bestuursleden of meld je bij Nicole Bouquet aan voor een bestuursvergadering.

Op de deelname-avonden wordt waar mogelijk inhoudelijke informatie via Twitter gedeeld. Je kunt dit zien door @BWAmsterdam of @BesturenVisie te volgen. De volgende bijeenkomst is op maandag 8 december vanaf 19:00 uur.

Enkele tweets van afgelopen maandagavond:

“@VisserNance 10-11-14 19:20 Met bestuur van @BWAmsterdam en andere clubs bij de 1e bijeenkomst @BesturenVisie…. Op naar de stip op de horizon”

“@BWAmsterdam 10-11-14 20:08 @VisserNance daar zitten ze hoor, meester @JNiebeek en de leerlingen van @BWAmsterdam”

“@VisserNance 10-11-14 21:22 Om de weg te kunnen bepalen moet je weten waar je naar toe wilt…. Tja helder maar eh…Gelukkig komt er vervolg @BesturenVisie”