Huldigingen en benoemingen

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 15 september heeft het bestuur, met instemming van de vergadering, Joost Boone en Peter van der Kuil benoemd tot Lid van Verdienste. Dit voor hun vele en jarenlange werkzaamheden voor Blauw-Wit.
Overigens zult u beide heren nog regelmatig in functie als voorzitter van de Technische Commissie resp. Commissie Bouwzaken tegenkomen en ongetwijfeld door hen gevraagd worden hen met woord en daad bij te staan.
Verder waren er bloemen voor Barbara de la Chambre en Paula Jonker vanwege 50 jaar lidmaatschap en baas boven baas was er een boeket voor Nel van der Laan die 60 jaar lid is van onze vereniging. Bondsspelden met oorkonde wegens 25 jaar korfballend lid bij het KNKV waren er voor Machteld Schreuders en Joost Boone.
Allen gefeliciteerd en dank voor jullie inspanningen de afgelopen jaren.
Het bestuur