In memoriam Leendert Fontijn

09-05-2015

In Memoriam

Leendert Fontijn

Amsterdam, 23 februari 1917                                                  Amsterdam, 5 mei 2015

Afgelopen dinsdag 5 mei is ons Lid van Verdienste Leen Fontijn overleden. 

Hoewel ome Leen al enige tijd ziek was, komt het overlijden voor velen van ons toch als een onverwachte gebeurtenis. Tot voor kort was hij immers de man op wie leeftijd maar geen grip leek te kunnen krijgen. Het is haast niet voor te stellen dat hij een paar maanden geleden, op 97-jarige leeftijd, nog vrolijk in de kantine stond te stofzuigen. Ome Leen was op één jaar na even oud als onze vereniging.

Na de bouw van de sporthal heeft hij met een aantal anderen het beheer van de sporthal op zich genomen. Ook heeft jarenlang het stencilen en vouwen van de Blauw-Witter verzorgd. En natuurlijk niet te vergeten zijn werkzaamheden in de dinsdagochtendploeg als de kantine na een Blauw-Witfeestje weer eens een grote puinhoop was.

In het jaar 2000 werd ome Leen vanwege zijn inspanningen voor Blauw-Wit benoemd tot Lid van Verdienste. Bij deze gelegenheid richtte hij kort het woord tot de aanwezigen en sprak de memorabele woorden:  “Ik dank u voor de benoeming tot Lid van Verdienste. Maar ik zie mijzelf niet als lid van verdienste, ik zie mijzelf als een verdienstelijk lid”.

Deze woorden typeren ome Leen helemaal: absolute bescheidenheid, de vanzelfsprekendheid dat je iets voor je cluppie doet.

Wat wij verder natuurlijk allemaal van ome Leen zullen herinneren, is hoe hij erin slaagde om er altijd onberispelijk uit te zien, ongeacht de gelegenheid of de temperatuur verscheen hij altijd in colbert met stropdas. Hij was op het veld te vinden bij de wedstrijden van Blauw-Wit 1, maar ook als F-jes speelden was hij van de partij. Voor hem was iedereen binnen de club even belangrijk.

Hoewel ome Leen nooit op de voorgrond trad, zullen we hem absoluut gaan missen binnen onze club. We zullen moeten leven met de mooie herinneringen en dankbaar zijn dat hij zo lang in ons midden is geweest.

Wij wensen Hans, Ruud, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het verlies.

Het Bestuur AKC Blauw-Wit

leendertfontijn.pdf