INCASSO BERICHT

Contributie

Donderdag 27 november zal de contributie voor het 2e kwartaal worden geïncasseerd.

 

Zouden degenen, die geen machtiging hebben afgegeven hun bijdrage willen overmaken op rekening NL43ABNA0474672972 t.n.v. AKC Blauw-Wit.

 

Graag rekening houden met de hoogte van het beschikbare banksaldo!

Wim van der Laan sr