Invulling vacature secretaris

17-02-2016Kandidaat functie SecretarisTijdens de JAV van 2 oktober jl heeft Nicole Bouquet aangegeven te stoppen met haar functie als secretaris en zich volledig te focussen op de korfbaljeugd. Het bestuur is op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten en prijst zich gelukkig met het feit dat Nick Kool heeft aangegeven deze taak op zich te nemen. Nick is al enige tijd actief als secretaris van de tenniscommissie en dit zal hij, na benoeming blijven doen. De komende tijd start Nick al om zich in te lezen en vertrouwd te raken met de taken en zaken die de functie van secretaris met zich meebrengen. Wij wensen hem daarbij alle succes en uiteraard kan hij op onze steun en hulp rekenen.
Formele procedureVolgens de statuten en ons huishoudelijk reglement hebben leden het recht om binnen een periode van twee weken bezwaar te maken en een tegenkandidaat kenbaar te maken. Mocht na deze periode van twee weken niemand van dit recht gebruik hebben gemaakt, dan wordt Nick per 2 maart formeel benoemd als secretaris van Blauw-Wit. Na benoeming zal Nick zichzelf aan iedereen voorstellen.