JAV aanstaande vrijdag

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op de Jaarlijkse Algemene Vergadering aanstaande vrijdag. De inloop is vanaf 19:30 uur en we beginnen om 20:00 uur.

Mocht je alles vooraf rustig willen doornemen dan kun je een digitale versie van de stukken opvragen bij ons. De financiele stukken worden niet digitaal verstrekt en zijn vrijdag in de kantine in te zien. Onder dit bericht hebben we de agenda ook alvast bijgevoegd.

Ben je vrijdag verhinderd? Graag ook even doorgeven via de mail.

Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in. Tot vrijdag!

Het bestuur

javagenda2018.pdf