Klaverjassen bij AKC Blauw-Wit

09-11-2015

Op Vrijdag avond 18 december is de kantine weer voor de kaarters en de rummies. De aanvang is rond  20.00 uur en het einde ?  
De kosten zijn ook dit jaar wederom erg laag 5 euries en daar krijgt u wel een hele gezellige avond voor . 
Opgaves bij Menno: i.heuvel64@chello.nl .