Marjan van Aalstede benoemd als lid van verdienste

Vanwege de Corona maatregelen is onze kantine helaas al een paar weken gesloten en dat zal ook de komende weken nog wel zo blijven. Het bestuur heeft besloten om zodra de kantine weer opengaat de inkoop op een iets andere manier te gaan organiseren. Hierdoor is er een einde gekomen aan de werkzaamheden van Marjan van Aalstede voor wat betreft de inkoop.

Marjan van Aalstede

Marjan’s vader Cor van Aalstede, helaas niet meer in leven, heeft destijds een grote rol gespeeld in de bouw van het clubhuis zoals ook te lezen is op https://www.akcblauwwit.nl/de-bouw-van-het-clubhuis-en-ome-wim-de-jong/. Hij is voor al zijn inzet destijds benoemd als erelid van de club.

Marjan is zelf ook al ruim 50 jaar lid van Blauw-Wit en is de afgelopen 32 jaar actief geweest als vrijwilliger waarbij zij zich de afgelopen jaren met ziel en zaligheid over de inkoop heeft ontfermd.

Cor van Aalstede in actie

Blauw-Wit is Marjan zeer erkentelijk voor al haar inzet de afgelopen decennia. Op de jaarvergadering heeft de voorzitter daarom voorgesteld om Marjan te benoemen als lid van verdienste. Dat is door de leden met instemmend applaus ontvangen dus bij deze feliciteren we Marjan met haar benoeming.