Michael van den Berg stopt als League manager

28-01-2016

Enige weken geleden heeft Michael van den Berg aangegeven dat hij tijdelijk zijn werkzaamheden als Leaguemanager niet kon uitvoeren i.v.m. drukke werkzaamheden. Helaas bleek het tijdelijk karakter hiervan toch structureler van aard, zodat Michael heeft moeten besluiten definitief te stoppen. 

Het bestuur betreurt dit ten zeerste, maar heeft uiteraard begrip voor de situatie. Wij zijn Michael veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan en zullen in een later stadium nog gepast afscheid nemen. Maar bij dezen alvast namens het bestuur: Michael bedankt!

Ilona Sodenkamp heeft aangeboden de taken van Michael over te nemen. Het bestuur is hier ontzettend blij mee en wenst Ilona veel succes en plezier!

Het bestuur