Naleving leeftijdgrens alcohol

28-03-2016

Sinds 1 januari 2014 mag geen alcohol worden verkocht aan jongeren onder 18 jaar. In het voorjaar van 2016 zal weer een groot onderzoek plaatsvinden op de naleving van de leeftijdsgrens, met de inzet van ‘Mysterykids’.

2016 Nix18

De tweede helft van het veldseizoen barst binnenkort weer los. De clubaccommodaties ontwaken weer na het zaalseizoen en de komende maanden staan weer volop in het teken van diverse clubactiviteiten. Het bruisende verenigingsleven draagt enorm bij aan de ledenbinding en heeft een positieve uitstraling naar de lokale omgeving.

En juist die veilige sportomgeving is voor het KNKV een belangrijk speerpunt. De clubaccommodatie is bij uitstek een plek waar jong en oud aan het sporten en bewegen is, elkaar ontmoeten en waar mensen zich kunnen ontwikkelen in een sociale omgeving. Het zou geen plek moeten zijn waar jongeren voor het eerst in aanraking komen met alcohol.

Sinds 1 januari 2014 mag geen alcohol worden verkocht aan jongeren onder 18 jaar. Het bestuur van je vereniging is verantwoordelijk voor het goed naleven van deze wet. Het ministerie van VWS laat regelmatig onderzoek doen naar de naleving door alcoholverstrekkers. Ook bij steeds meer sportverenigingen worden controles gehouden en de meest recente resultaten van 2015 tonen aan dat slechts 10% van de sportverenigingen dit correct doet. Deze zorgwekkende resultaten gaan ertoe leiden dat aanvullende maatregelen gaan worden genomen. Indien geen verbetering optreedt, zal uiteindelijk een totaalverbod op het verstrekken van alcohol in sportkantines volgen. Dit zou voor veel verenigingen de financiële nekslag kunnen zijn.

Het KNKV heeft onlangs een brief ontvangen van staatssecretaris Van Rijn van VWS,  waarin wordt aangekondigd dat in opdracht van het ministerie in het voorjaar van 2016 weer een groot onderzoek zal worden uitgevoerd door bureau Nuchter. Dit gaat om een ‘Mysterykids’-onderzoek bij diverse alcoholverstrekkers (o.a. sportverenigingen) door het hele land. Jongeren van 16/17 jaar worden op pad gestuurd om pogingen te gaan doen om alcohol te kopen in je sportkantine. De resultaten van het rapport van bureau Nuchter zullen in de Tweede Kamer worden besproken.

Steeds meer korfbalverenigingen worden geconfronteerd met controles door de lokale overheid met in sommige gevallen zeer vervelende consequenties voor de club. Het KNKV roept daarom bestuursleden, kader, ouders, barvrijwilligers en leden op om gericht beleid te voeren op de naleving van het schenken van alcohol onder de 18 jaar. Gelukkig zien we tal van goede voorbeelden van clubs, die al heel bewust bezig zijn met alcoholbeleid. Met z’n allen streven we naar een sociaal veilige en gezonde sportomgeving voor onze kinderen en jongeren. Alle informatie en ondersteuningsinstrumenten om alcoholmisbruik in de sport te voorkomen zijn terug te vinden op: www.nocnsf.nl/alcoholensport.