Nieuwe spelregels

Per 1 september 2020 zijn de nieuwe spelregels van de IKF van toepassing.

De twee grootste wijzigingen in de spelregels zijn: het zelf nemen van een strafworp in alle klassen, zoals afgelopen seizoen in de Korfbal League al van toepassing was, en dat een assistent-coach op alle niveaus mogelijk is.

Naast de spelregels bestaan de zogenaamde Competition Regulations. Hierin kunnen landen maatwerk leveren. Voor het KNKV bijvoorbeeld, dat een afwijkend aantal mannen en vrouwen mee kan doen bij jeugd- en breedtekorfbal en dat er acht wisselspelers op de bank mogen (spelregels staan maximaal zes toe). In Nederland zijn de Competition Regulations onderverdeeld in het Reglement van Wedstrijden, bestuursbesluiten en een enkel raadsbesluit.

Alle documenten op een rij:

Spelregels korfbal 2020

Dit document bevat alle spelregels, zoals die per 1 september 2020 van toepassing zijn.

Spelregels – uitzonderingen of aanbevelingen voor wedstrijdregels
Spelregels veldkorfbal

In dit document zijn alle afwijkingen voor de veldcompetitie, ten opzichte van de ‘Spelregels korfbal 2020’, vermeld

Spelregels korfbal 2020 – wijzigingen toegelicht

In dit document zijn de wijzigingen ten opzichte van het oude spelregelboek op hoofdlijnen toegelicht.