Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Het is bij Blauw-Wit al jaren de gewoonte om het nieuwe jaar in te luiden in de middag van Nieuwjaarsdag, onder het genot van een drankje, een hapje en een korte Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter. Daarna een gezellig samenzijn. Een mooie traditie!
De laatste jaren is er echter sprake van een duidelijk afnemende belangstelling. De animo om deze bijeenkomst te bezoeken is verminderd. Vooral de jongere leden haken af. Maar ook veel van de oudere leden gaven de laatste Nieuwjaarsbijeenkomst aan het steeds minder aantrekkelijk te gaan vinden. Daarbij speelt de geringe opkomst een belangrijke rol.
Dit is de reden voor het bestuur om een aantal mensen te vragen eens na te denken over de dag, het tijdstip en de inhoud van de bijeenkomst.
Wij kunnen nu mededelen dat de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging zal worden gehouden op:
                                                        VRIJDAG 5 JANUARI 2018
                                                           AANVANG 19.30 UUR
Binnenkort zal over de inhoud van de avond nadere informatie worden gegeven. Wel kunnen we al aangeven dat om circa 20.00 uur, na de Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter het glas zal worden geheven en geproost zal worden op een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.
Het Bestuur