Overdracht ledenadministratie

Oktober jongstleden was hier te lezen dat met ingang van 1 november 2019 Herman Resseler de financiële administratie overnam van Wim van der Laan sr.

De ledenadministratie werd nog uitgevoerd worden door Wim sr. Per 1 mei a.s. wijzigt dit en zal ook de ledenadministratie worden overgedragen aan Herman Resseler.

Herman is het gemakkelijkst te bereiken via het mailadres administratie@akcblauwwit.nl.

Wij danken Wim sr. voor de jaren trouwe dienst als administrateur!

Het bestuur