Pieten discussie!!

In het gehele land, maar vooral in de Randstad, vindt een discussie over Pieten plaats. De enige Piet, die in het geheel niet ter discussie staat is onze eigen Piet van der Werf.
De afgelopen twee weken was onze sporthalbeheerder, Jeroen, niet in staat om aanwezig te zijn, maar Piet vond dat de selectie en onze overige huurders moesten kunnen trainen en sporten op een schone Sporthalvloer. Hij werd geïnstrueerd op welke wijze hij met de machine moest omgaan en heeft inderdaad voor een schone vloer gezorgd.
Daarnaast zorgde hij aanwezig te zijn als derden iets kwamen brengen dan wel repareren. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan het doen functioneren van het reserve schotklok mechanisme door het trekken van een extra draad.
Kortom hij is heel goed bezig geweest en het lijkt vanzelfsprekend hem daarvoor even in het zonnetje te zetten.
Piet, bedankt!!
Wim van der Laan sr