Preventie- en integriteitsbeleid

Graag willen wij je als bestuur informeren over het Preventie- en integriteitsbeleid van de vereniging. Zoals op andere plekken in de sport is ook bij Blauw-Wit meer aandacht gekomen voor een veilig en sportief sportklimaat. Met het op papier zetten van dit beleid voldoen we niet alleen aan de eisen die de bond en de overheid aan ons stellen maar maken we ook duidelijk waar wij als club voor staan en de waarden die we belangrijk vinden: sportiviteit, plezier en respect.

Waarom een preventie- en integriteitsbeleid en wat houdt dit in?
We vinden het belangrijk dat alle leden die bij Blauw-Wit korfballen en/of tennissen en alle vrijwilligers zich thuis voelen en met plezier kunnen meedoen binnen de club. Daarom zetten wij ons in om een veilig en sportief sportklimaat te waarborgen. Daartoe heeft het bestuur samen met een paar behulpzame jeugdouders het Preventie- en integriteitsbeleid AKC Blauw-Wit vastgesteld. Je vindt het beleid ook op onze website bij onze beleidsdocumenten.

Gedragscode AKC Blauw-Wit
De gedragscode geldt voor alle (commissie)leden, spelers, trainers en coaches, ouders, supporters, vrijwilligers/assistenten/begeleiders en bestuursleden. In deze gedragscode is terug te vinden wat we van elkaar verwachten maar ook wat van onze club verwacht mag worden. Er staan afspraken en regels in die bekend of vanzelfsprekend lijken te zijn, maar die je opnieuw bewust maken van de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben om het sporten voor iedereen veilig en aangenaam te maken. Bovendien maakt de gedragscode duidelijk waar we elkaar op kunnen en mogen aanspreken.

VOG´s (Verklaring omtrent het gedrag)
Eén van de maatregelen die wij als bestuur hebben getroffen om binnen onze club een veilige omgeving te bieden is de VOG verplichting. Voor (vrijwillige) medewerkers die regelmatig en/of structureel jeugdsporters, sporters met een beperking of topsporters begeleiden, trainen, coachen of hen op een andere manier ondersteunen zal een VOG verklaring worden aangevraagd. Graag vragen wij je medewerking bij het aanvragen van de VOG verklaring als je regelmatig met een van deze groepen te maken hebt. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag. Deze verklaring laat zien dat gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden binnen de vereniging. 

Wij beseffen ons goed dat het met op papier zetten van een Preventie- en integriteitsbeleid niet voldoende is. Daarom nodigen wij iedereen die bij de club betrokken is actief kennis te nemen van dit beleid, de gedragsregels door te nemen, deze te respecteren en ook uit te dragen. Op deze manier willen we samen werken aan een veilig en sportief sportklimaat waar iedereen zich prettig voelt en zich (sportief) kan ontwikkelen.

Heb je er vragen over? Martina Léons van het bestuur beantwoordt ze met alle plezier. Mail haar gerust op martinaleons@akcblauwwit.nl.