Tonny Wisman overleden

1 september jl.  is op 63 jarige leeftijd ons oud lid Tonny Wisman na een langdurige ziekte, toch nog vrij plotseling, overleden.

Wij wensen Andy, Niels,  Lisa en overige familieleden veel sterkte bij dit verlies.

De crematie heeft inmiddels in kleine kring plaatsgevonden.

Het bestuur