Veelgestelde vragen nav het Coronavirus

Waarom wordt er momenteel niet/beperkt gekorfbald?
Vanwege de maatregelen van het kabinet (op advies van het RIVM) rondom het coronavirus heeft het KNKV besloten om de gehele (tweede helft van de) veldcompetitie en bijbehorende evenementen af te gelasten.

Wat is het advies voor jeugdleden en wat is het advies voor volwassenen?
Vanaf woensdag 6 mei mag iedereen onder bepaalde voorwaarden weer korfballen en tennis bij Blauw-Wit. We hebben een protocol opgesteld waar alle spelers, ouders en trainers aan moeten voldoen.

Mogen jeugdleden vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de training?
In eerste instantie willen we onze eigen jeugd weer laten trainen. Als we merken dat dat goed gaat dan zullen we onze trainingen openstellen voor vriendjes en vriendinnetjes, maar dit moet altijd vooraf gemeld worden aan de trainers.

Op welke tijden wordt er getraind?
In eerste instantie traint ieder team 1x per week. Als alles goed gaat kunnen we misschien voor de zomervakantie nog uitbreiden naar 2x per week. Het trainingsschema vind je hier.

Moet ik verplicht komen trainen?
Nee, de trainingen zijn niet verplicht. Als spelers ervoor kiezen om niet komen trainen dan hebben we daar alle begrip voor. Het is wel netjes om even af te melden als je niet komt (en handig voor een trainer om te weten hoeveel spelers er komen).
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
Of je wel of niet komt trainen heeft geen invloed op de teamsamenstelling van volgend seizoen.

Mag ik als ouder/verzorger komen kijken bij de trainingen?
Als ouder/verzorger heb je uit veiligheidsoverwegingen geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).

Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden.

Kunnen trainers, nu er weer getraind mag worden, getest worden op het coronavirus?
Ja, trainers kunnen getest worden op het coronavirus. Voor trainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in het onderwijs en in de kinderopvang. Als een trainer minimaal 24 uur klachten heeft, kan de trainer contact opnemen met de GGD. Meer informatie vind je hier.

Gaat onze kantine binnenkort weer open nu de jeugd weer gaat trainen?
Nee, onze kantine moet helaas voorlopig gesloten blijven. We hopen dat de kantine binnenkort weer open kan en zullen maatregelen treffen om dit op een verantwoorde manier te doen.

Wat zijn de gevolgen voor het zaalseizoen in het breedtekorfbal?
Het KNKV heeft op 16 maart besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, waardoor dit hierop officieel ook geen invloed heeft. De teams die bovenaan stonden in de competitie, zoals Blauw-Wit 5, de B1 en de D1 beschouwen we natuurlijk wel als onze kampioenen!

Wat zijn de gevolgen voor het zaalseizoen in het wedstrijdkorfbal?
Voor de zaalcompetitie is door het KNKV het besluit genomen dat de huidige stand als eindstand wordt beschouwd. Een toelichting op de gevolgen van dit besluit vind je hier.  Voor Blauw-Wit betekent dit concreet: de korfbal league wordt komend seizoen uitgebreid naar 11 teams. Blauw-Wit 3 handhaaft zich in de zaal in de reserve hoofdklasse.

Welke invloed heeft dit op de veldcompetitie?
Het KNKV heeft besloten dat de gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft – of iets meer – afgewerkt en daarom is het KNKV van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten.

Worden afgelaste wedstrijden in de reguliere competities ingehaald?
De gehele reguliere competitie is afgelast, er worden dus geen wedstrijden opnieuw gepland.

Moet ik als sporter contributiegeld blijven betalen nu ik niet train?
Je bent als lid van een vereniging contributie verschuldigd aan de vereniging, ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken.

Blauw-Wit staat voor een grote uitdaging want onze vaste lasten lopen ondanks de crisis gewoon door en onze inkomsten uit de kantine en zaalverhuur vallen grotendeels weg. Juist daarom is het belangrijk om als leden achter de club te staan. De club is van en voor de leden: we moeten het samen doen! Daarom roepen we alle leden op om solidair te zijn met de club door de contributie door te betalen. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van de club en kun je zodra de situatie het toelaat weer gewoon sporten zoals je gewend bent.