Verhoging contributie

Normaal gesproken wordt onze contributie jaarlijks verhoogd met het percentage conform de prijsindex.

Afgelopen seizoen heeft het bestuur een vergelijking gemaakt van onze contributie tarieven en die van andere korfbalverenigingen in onze omgeving.

De conclusie van deze vergelijking is dat onze contributies voor het aanbod aan korfbaldiensten (veld en zaal) relatief laag zijn. Vooral bij de jeugd lopen onze tarieven behoorlijk achter.

Tegelijkertijd hebben wij te maken met toenemende kosten omdat wij een eigen sporthal en kantine exploiteren.

Daarnaast willen in de toekomst de kwaliteit van ons aanbod aan “korfbalproducten” voor onze leden verhogen. Onlangs hebben wij hiervoor een technisch manager aangesteld. Wij zijn ook van plan om een verenigingsmanager aan te stellen om onze organisatie verder te verbeteren en zodoende de continuïteit van onze club te waarborgen. Wij vragen onze leden bij te dragen aan deze kwaliteitsverbetering.

Om deze reden hebben we besloten om de contributies dit seizoen te verhogen met 10% voor de senioren en junioren en met 15% voor de aspiranten, pupillen en welpen/kangoeroes. Voor G-korfbal stijgt de contributie met 30%.

De eerste incasso conform de nieuwe tarieven vindt rond 25 oktober plaats.