Verhoging verkoopprijzen

16-02-2016

In de bestuursvergadering van 15 februari jl. is besloten dat de verkoopprijzen van enkele artikelen per direct zullen worden verhoogd en dat andere producten uit het assortiment zullen verdwijnen.

De reden hiervoor is dat, ondanks diverse prijsverhogingen, de afgelopen jaren de verkoopprijzen niet zijn aangepast. Om ervoor te zorgen dat verkoopprijzen voldoende rendabel zijn, zijn we genoodzaakt deze prijsverhoging door te voeren. Dit is de conclusie van een onderzoek dat op verzoek van het bestuur is uitgevoerd.

Helaas is het nemen van dit soort impopulaire beslissingen nodig om het huishoudboekje financieel gezond te houden. Daarom vertrouwen wij er ook op dat u allen begrip heeft hiervoor.

Het bestuur