GTM-PHWNZZLK

Voorlopige indeling jeugdteams 2017-2018

29-05-2017

Algemeen

Een teamindeling maken is ongeveer de lastigste taak die de jeugdcommissie jaarlijks moet uitvoeren.

Het algemene uitgangspunt bij het samenstellen van de teams is om spelers met eenzelfde korfbalniveau bij elkaar in een team te plaatsen. Bij de indelingen is daarom ook input gevraagd van de trainers/coaches, omdat zij goed inzicht hebben in de kwaliteiten van iedere speler/speelster.

Ook wordt er rekening mee gehouden dat iedereen kan blijven korfballen en er dus voldoende spelers in een team staan. Omdat korfbal een gemengde teamsport is, willen we bij voorkeur al vanaf jonge leeftijd meisjes en jongens samen in een team laten spelen.

Daarnaast hebben we te maken met regels die door het KNKV worden gesteld. Die laatste regels betreffen dan vooral de leeftijdsgrenzen. Elke categorie is aan een leeftijd gebonden.

Wijziging leeftijdsgrenzen

Vanaf volgend seizoen zullen de leeftijdsgrenzen binnen het korfbal gaan verschuiven. Met name in het jeugdkorfbal zal dit voor bepaalde spelers bijzondere consequenties hebben. Dit seizoen werd bepaald in welke leeftijdscategorie (F t/m A) spelers moesten worden ingedeeld aan de hand van hun leeftijd op 1 oktober 2016. Vanaf volgend seizoen wordt gekeken naar de leeftijd op 1 januari, voor volgend seizoen is dat 1 januari 2018.

In de tabel hieronder wordt het effect voor elke groep spelers zo duidelijk mogelijk weergegeven.