Vrijwilligerstaken voor leden

Vele handen maken licht werk!

Bij onze vereniging moeten veel taken gedaan worden in onze kantine (bardienst, schoonmaak) en tijdens de competitie op het veld en in de zaal (scheidsrechters). Onze mooie club kan dan ook niet bestaan zonder vrijwilligers. Wij vragen daarom elk spelend lid ieder jaar bij te dragen door het uitvoeren van ongeveer 5 diensten/taken, tenzij het lid reeds als vrijwilliger actief is in de vorm van bestuur of commissie. Voor jeugdleden geldt dat wij de ouders/verzorgers vragen de vrijwilligerstaken namens hun kind te vervullen. 

Ons vrijwilligersbeleid is erop gericht alle taken zo eerlijk mogelijk te verdelen (in het kader van vele handen maken licht werk) en alle spelende leden zo veel mogelijk in te zetten op taken die zij leuk vinden om te doen. Om dit goed te regelen, werken wij met de vrijwilligers module in de KNKV app.

Wat betekent dit concreet?

  1. 25 punten per jaar, 5 punten per taak (5 tijdens deel 1 veldseizoen, 15 tijdens het zaalseizoen en 5 tijdens deel 2 veld). Je krijgt 5 punten per taak, een bardienst van 3 uur of een wedstrijd fluiten van 1 uur is een taak en levert je 5 punten op. Kortom, met 1 taak voor komend veldseizoen ben je ‘klaar’.
  2. Je kunt jezelf aanmelden voor taken die jij leuk vindt om te doen. Als je liever fluit dan achter de bar staat, dan kan je zo vaak fluiten als je wilt en word je niet ingedeeld bij bardiensten.
  3. Je kunt zelf bepalen wanneer je een taak oppakt. Kies dus een moment dat voor jou uitkomt. We hanteren wel een deadline voor de inschrijving (17 september 2021). Als je na deze deadline jezelf niet hebt ingedeeld, dan zullen wij je toewijzen. Communicatie over de deadline zal via de Zebra en website plaatsvinden.
  4. Als je na eigen of onze indeling niet blijkt te kunnen op de afgesproken datum en tijd, dan ben je zelf persoonlijk verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger.

Je kunt jezelf aanmelden voor taken en jouw programma zien via de KNKV-app. De instructie hiervoor vind je hier.

Voor vragen over het vrijwilligersbeleid kun je terecht bij onze vrijwilliger coördinator: Franka Reuvers (frankareuvers@gmail.com)

Vervanging regelen

Komt de voor jou ingeplande bardienst of wedstrijd fluiten echt niet goed uit? Regel dan zelf zo snel mogelijk een vervanger! Het is niet mogelijk de dienst ‘terug te geven’.

We zijn nog op zoek naar een vervangploeg die diensten over willen nemen voor €25,00 per keer. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen met je contactgegevens naar: frankareuvers@gmail.com. Je bent niet verplicht een dienst over te nemen, enkel als het uitkomt.