Werkzaamheden Jan van Galenstraat

Tussen 30 augustus en 11 oktober 2021 voert de gemeente werkzaamheden uit bij de Jan van Galenstraat, tussen de kruispunten met de Willem de Zwijgerlaan en Admiraal de Ruyterweg.

De werkzaamheden hebben gevolgen voor weggebruikers en omwonenden. Er zijn omleidingsroutes voor het auto- en fietsverkeer. Per fase wordt dit aangegeven met borden op straat.

Ook is er een omleidingsroute voor het openbaar vervoer. Kijk hierover voor meer informatie op www.gvb.nl.