GTM-PHWNZZLK

Wijziging emailadres bestuur

18-07-2019

Vanaf heden is het emailadres voor het bestuur gewijzigd in secretariaat@akcblauwwit.nl . Het oude adres (bestuur@…) is niet langer in gebruik.