Wijzigingen privacybeleid AKC Blauw-Wit

25-05-2018

AKC Blauw-Wit gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van alle leden. In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden waarmee aan deze zorgvuldigheid nieuwe en hogere eisen worden gesteld. Vanaf 25 mei 2018 worden alle verenigingen, net als bedrijven en overheidsinstanties, geacht te werken volgens de normen zoals neergelegd in de AVG. Blauw-Wit heeft in verband hiermee de verwerking van persoonsgegevens binnen de club onderzocht en een reeks aan veranderingen doorgevoerd.

Dit betekent voor leden dat zij in een aantal gevallen expliciet toestemming moeten verlenen voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens en het plaatsen van foto’s. Dit kan per mail of door het invullen van het daartoe betreffende formulier. Indien van toepassing word je hiervoor benaderd door de commissie of persoon die verantwoordelijk is voor deze verwerking van persoonsgegevens. Verder hebben alle vrijwilligers, commissieleden en medewerkers een geheimhoudingsverklaring ontvangen die ingevuld is om volledig te voldoen aan de eisen die de AVG nu stelt.

Belangrijk om te weten is dat de AVG onderscheid maakt tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en je adres. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je etnische afkomst of gezondheidsgegevens. Blauw-Wit verzamelt uitsluitend enkele gewone persoonsgegevens en in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens. Dit is slechts anders wanneer de bijzondere persoonsgegevens nodig zijn om gebruik te kunnen maken van ons complex,  trainingen en evenementen, en je hiervoor vooraf expliciet toestemming geeft.

De meeste persoonsgegevens die door Blauw-Wit worden verwerkt zijn de gegevens die worden verstrekt bij de aanmelding als lid van onze club. Deze gegevens worden opgeslagen in Sportlink. Informatie over Sportlink is te vinden via deze link: https://www.sportlink.nl/belangrijk-nieuws-over-avg/ .

Wil je precies weten welke gegevens, voor welk doel en gedurende welke periode, worden verwerkt, lees dan de privacyverklaring. Deze is op onze website te vinden bij de beleidsdocumenten (onderaan de pagina).

Voor alle vragen kan je altijd terecht bij het bestuur (bestuur@akcblauwwit.nl) en wanneer je een specifiek verzoek wilt doen voor inzage kan je terecht bij onze AVG functionaris Martina Leons (avg@akcblauwwit.nl)