CONTRIBUTIE AANGELEGENHEID

04-02-2015

Op donderdag 26 februari a.s. zullen de contributies voor het 3e kwartaal en het 2e halfjaar worden geïncasseerd.

Graag even op uw banksaldo letten tegen die datum!

Wim van der Laan sr